On Sene Sigortasını Eline Alan Emekli Olabilir! Sosyal Güvenlik Kurumu'na Yazıyı Getirene Maaş Bağlanıyor! 1800 Gün Primi Doldurmanız Kâfi!

Türkiye'de iş yaşamında bulunan milyonlarca insan emeklilik için gün sayıyor. Bilindiği üzere kanunlarımızda emekli olmak için 3 temel koşul aranıyor.

Yayınlanma:
Güncelleme:
On Sene Sigortasını Eline Alan Emekli Olabilir! Sosyal Güvenlik Kurumu'na Yazıyı Getirene Maaş Bağlanıyor! 1800 Gün Primi Doldurmanız Kâfi!

Türkiye'de iş yaşamında bulunan milyonlarca insan emeklilik için gün sayıyor. Bilindiği üzere kanunlarımızda emekli olmak için 3 temel koşul aranıyor. Fakat kimi hallerde da yaşı daha erkene çekmek mümkündür olabiliyor. Mevzuatta bulunan bilgilere göre, çalışma gücünü belli olan bir miktarda kaybeden insanlara erken emeklilik fırsatı sağlanıyor. Öte yandan erkeklerde askerlik ve bayanlarda çocuk hali sebebiyle daha erken senelerde emekli olunabiliyor. İşte çalışanların erken emekli olmasını sağlayacak haller;

On sene sigortasını tamamlayan emekli olabilir. 1800 gün primi doldurmanız kâfi gelebiliyor. Erken emeklilik koşulları bugün değişik iş kollarında alın teri döken milyonlarca çalışanın kafasını kurcalayan hususlardan birisi. Bazı hallerde çalışanlar erken emekli oluyor. İstisnai hallerde yurttaşlara daha hızlıca emekli olma fırsatı tanınıyor. İşte konu ile ilgili bilgiler

10 Yıl Sigorta İle Emeklilik Hakkı

Kurum Sağlık Kurulunca malul görülen sigortalıların malullük maaşından faydalanabilmeleri için;

  • En az on senedir sigortalı olması ve toplamda 1800 gün uzun vadeli sigorta kolları primi ödemesi, diğer bir insanın daima bakımına muhtaç seviyede malul olmakta olduğuna karar verilmiş ise sigortalılık süresi koşulu aranmaksızın 1800 gün malullük, ihtiyarlık ve vefat etme sigortaları primi bildirilmiş olması.
  • Maluliyeti sebebiyle sigortalı olarak çalıştığı işten ayrılması, etkinliğine son vermesi ve vazifesinden ayrılması,
  • Hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına tarafsız çalışanların ise kendi sigortalılığı sebebiyle Kuruma genel sağlık sigortası primi dahil, prim ve prime dair borcu olmaması
  • Kuruma yazılı dilekçe ile başvurması gereklidir.

Yaş Şartı Aranmayacak

Bağ-Kur'luların malulen emeklilikleri için yaş koşulu aranmıyor. Fakat en düşük 10 senelik sigortalılık süresi ve toplamda 1800 gün prim ödemiş olmaları baş koşul. Başka bir insanın daima bakımına muhtaç seviyede malul olanlar için ise sigortalılık süresine bakılmıyor ve 1800 gün prim yeterli oluyor.

Nereye Başvuru Yapılmalıdır?

Sigortalı ya da sigortalının işvereni, maluliyet halinin belirlenmesi için sigortalının bağlı bulunmuş olduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne ya da en yakın sosyal güvenlik il müdürlüğüne veya sosyal güvenlik merkezine yazılı şekilde başvurması gerekmektedir.

Bu kişi yazılı olarak müracaatının daha sonrasında yetkili sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurullarına sevkini yaptıracaktır. Bu sağlık kurullarınca düzenlenen raporun incelenmesi sonucu Kurum Sağlık Kurulu, sigortalının maluliyet koşullarını taşıyıp taşımadığına karar verecektir.

Keşfet