SGK’dan Azami Tutarı Aşan Kazancın Primi Nasıl Geri Alınır?

SGK’dan Azami Tutarı Aşan Kazancın Primi Nasıl Geri Alınır? SGK’ya ödenen pirime esas olan kazançlar için alt ve üst limitler uygulanır.

Yayınlanma:
Güncelleme:
SGK’dan Azami Tutarı Aşan Kazancın Primi Nasıl Geri Alınır?

Azami tutarı aşan prim kazançları, brüt asgari ücretin en az 7,5 katı, brüt asgari ücretin en fazla 7,5 katı olabilir. Daha önce asgari ücretin 6,5 katı olan tavan tutar, 2016 yılında yapılan kanun değişikliği ile asgari ücretin 7,5 katına yükseltilmiştir. 2020 yılında 2 bin 943 TL ile 22 bin 72,50 TL arasında değişen kazançlar üzerinden sosyal güvenlik primi ödenmektedir.

Tavanı Aştığınız İçin Primi Geri Alabilirsiniz

SGK'ya prime esas kazançlar üzerinden işçi ve ya işveren adına primler ayrı ayrı yatırılır. Tavanı aşan kazançlarda sadece çalışan adına ödenen primler iade edilir.

4/a olan çalışanlar için çalışan adına yüzde 14 sosyal güvenlik primi ve yüzde 1 işsizlik sigortası primi yatırılır. Bu nedenle örneğimizde kişinin tavanını aşan kazanç tutarı olan 12 bin 927,50 TL'den aylık 1.939 TL (yüzde 15 oranında) kesilen prim iade edilir.

Geri Ödeme Talebinde Bulunmak Gerekir

Tavanı aşan kazançlardan kesilen primlerin işçi adına iade edilebilmesi için dilekçe ile talepte bulunulması gerekir. SGK, hak sahibi talep etmedikçe primi otomatik olarak iade etmez. SGK, dilekçe tarihini takip eden ay içinde tek seferde ödeme yaparak iade işlemini gerçekleştirir.

Tavanı aşan kazançlar için ödenen primlerin iadesi için on yıllık zamanaşımı süresi uygulanır, ancak iade sırasında faiz uygulanmaz. Bu nedenle tavanı aşan kazançlarından primi kesilenler, diledikleri zaman dilekçe vererek iadesini talep edebilirler. Faiz uygulanmadığı için iade talebinin gecikmeksizin yapılması gerekmektedir.

İşveren Primi Ödemediyse Geri Ödeme Almak Mümkün Müdür?

İşveren primi kendisi ödemez ise iade yapılamaz.

Kimler Toplu Ödeme Yapabilir?

Şimdiye kadar anlattıklarımızdan farklı olarak, yaşına rağmen prim günlerinin yetersiz olması nedeniyle emekli olamayanlara yatırdıkları primler için toplu ödeme yapılmaktadır.

Tavanı aşan kazançlar için prim iadesi hemen yapılabileceği gibi, toplu ödeme emeklilik yaşına gelindikten sonra da yapılabilmektedir.

Keşfet